Tietoa järjestöstä

Lomayhtymä ry:n arvot

 • yksilön arvostaminen
 • asiakastyytyväisyys ja luotettavuus
 • jatkuva kehittyminen
 • perinteiden kunnioittaminen

Lomayhtymä ry:n visio

Lomayhtymä ry on edelläkävijä laadukkaiden loma-, hoito-, terveysmatkailu- ja kuntoutuspalvelujen kehittäjänä ja tuottajana. Lomayhtymä ry:n palveluissa korostuu inhimillisyys ja ne tuottavat vahvan palveluelämyksen.

Lomayhtymä ry:n hallitus ja henkilökunta

Lomayhtymä ry:n hallitus vuonna 2007

 • PJ. Rantakangas Antti, kansanedustaja
 • VPJ, Haaro Aki, hallintopäällikkö
 • Hakkarainen Jukka-Pekka, ekonomi
 • Jouhtimäki Tauno, apulaisjohtaja
 • Leino Pirjo, toiminnanjohtaja
 • Mattila Ilpo, jaostopäällikkö
 • Salminen Jukka, toiminnanjohtaja
 • Uusitalo Merja, emäntä

Lomayhtymä ry:n henkilökunta

 • Toiminnanjohtaja Taina Mäensivu, p. 0207 569 701
 • Talouspäällikkö Juha Nieminen, p. 0207 569 703
 • Asiakaspalvelupäällikkö Sirpa Otava, p. 0207 569 702
 • Toimistosihteeri Leena Lindell, p. 0207 569 706
 • Kirjanpitäjä Maija Kojo, p. 0207 569 704
 • Projektivastaava Heli Litja, p. 0207 569 707

Kehittämistoiminta

Lomayhtymä ry:llä on kehittämishankkeita jäsenjärjestöjensä, sosiaali- ja terveysjärjestöjen sekä Maaseudun Sivistysliiton kanssa.

Lomasisältöjen kehittämishankkeet

Lapselle lapsuus -hanke 2002-2006
Hanke on Omaiset Mielenterveystyön tukena Tampere ry:n kanssa yhteistyössä kehitetty hanke, jonka kohderyhmänä ovat perheet, joissa vanhempi on sairastunut psyykkisesti ja joissa on alaikäisiä lapsia.

Hankkeen rahoittaa RAY ja sen tavoitteena on kehittää ja arvioida erityisesti lapsiperheille suunnattuja tukimuotoja sekä ennaltaehkäistä perheenjäsenten mielenterveysongelmien syntymistä. Projektissa tuetaan koko perhettä. Kun vastuu säilyy aikuisilla, lapsi saa olla lapsi.

Elonverkko eronneille 2004-2006
Lomaviikot on tarkoitettu niille eron kokeneille, jotka haluavat kirjoittamalla avata ja selvitellä eron kipeyttä. Tavoitteena on, että osallistujat saavat vertaistukea ryhmästä ja pystyvät kirjoittamalla eheyttämään elämäänsä. Hanketta rahoittaa Terveyden edistämiskeskus. Hankkeen vastuullisena vetäjänä ja lomaviikkojen asiantuntijana toimii Markku Hattula Maaseudun Sivitysliitosta.

Kirjoittajalomat

Kirjoitan minua -kuuntelen Sinua hankkeesta saatuja hyviä kokemuksia kirjoittamisesta elämän solmujen aukaisemisessa syvennetään Lomayhtymä ry:n lomasisällöissä jatkossakin.

Kuntoutustoiminnan kehittäminen

Elpymiskylpy

Maaseudun yrittäjien työssä jaksamisen ja hyvinvoinnin edistämiseen tähtäävä projekti 2005-2009
Projektin tavoitteena on kehittää ja toteuttaa maaseudun yrittäjille, kuten maatalousyrittäjille, koneyrittäjille ja maaseutumatkailuyrittäjille fyysisen ja psyykkisen kuntoutuksen malli, jolla ennaltaehkäistään ennenaikaista työkyvyttömyyttä, joka johtuu tuki- ja liikuntaelinsairauksista ja henkisestä uupumuksesta. Projektin rahoittaa RAY.