Tuetut lomat

Lomayhtymä ry. järjestää sosiaalisia lomia valtioneuvoston antamin perustein Raha-automaattiyhdistyksen tuella.

Lomatukea myönnetään hakijoille, jotka työttömyyden, sairauden tai perheessä ilmenevien sosiaalisten ja taloudellisten ongelmien vuoksi eivät voi järjestää itselleen ja läheisilleen normaalihintaisia lomia tai osallistua psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista terveyttä lisäävään ohjattuun toimintaan.

Lomayhtymän tuetuilla lomilla on aina oma teemansa ja sisältönsä. Kunkin loman sisältöä muokataan lomaryhmän tarpeiden mukaan niin, että parhaiten tyydytetään asiakkaiden tarpeet ja saavutetaan lomalle asetetut tavoitteet.

Miten pääsen tuetulle lomalle?

Lomalle haetaan täyttämällä lomatukihakemus. Tietoa hakemisesta ja hakemukset löydät Hakulomake -sivulta.