Lomalle hakeminen

Lomalle haetaan täyttämällä lomatukihakemus. Hakemus tulee täyttää tarkasti ja selvästi. Lomakkeessa on lisäohjeita. Vaillinaisesti täytettyä lomaketta ei voida käsitellä.

HUOM! Haettavat loma-ajankohdat ja lomateemat on  ilmoitettu lomateemat-sivulla. Lomatukea voi hakea VAIN niille lomaviikoille, jotka on mainittu lomateemat-sivuilla.

Hakemuksen tulee olla perillä viimeistään kaksi kuukautta ennen loman alkamista. Lomalle hakiessaan puolisot täyttävät vain yhden hakemuksen. Lasten henkilötiedot kirjataan samalle lomakkeelle.

Hakemus toimitetaan osoitteella

Lomayhtymä ry / Teemalomat
Yrjönkatu 11 C 12
00120 Helsinki.

Avaa lomatukihakemus tästä Siirry sähköiseen lomatukihakemukseen tästä

Valintaperusteet

Tuen saamiseen vaikuttaa hakijan koko elämäntilanne, kuten sairaudet, työttömyys ja taloudelliset vaikeudet. Lomatukea myönnettäessä otetaan huomioon hakijoiden tulotaso. Myöntämiseen vaikuttavat oleellisesti hakijan esille tuomat perustelut lomatukitarpeelleen, esimerkiksi lasten lukumäärä, velat, työttömyys, sairaudesta aiheutuneet kulut tai muut seikat, jotka oleellisesti vaikuttavat hänen käytettävissä oleviin varoihinsa ja elämäntilanteeseensa. Valinnoissa huomioidaan myös hakijan aikaisemmin saamat lomatuet.

Lomalle kutsuminen ja maksut

Lomatuen hakijoista ne, joiden lomatukihakemus on hyväksytty saavat kutsukirjeen lomalle noin kuukautta ennen loman alkua. Kielteisestä päätöksestä ei ilmoiteta erikseen. Loman omavastuuosuus maksetaan ennakkoon kutsun mukana tulevalla laskulla. Tuetulla lomalla on joko täysi- tai puolihoito.