Lomalle hakeminen

Samassa taloudessa asuvat täyttävät yhden hakemuksen.

Pakolliset kentät on merkitty tähdellä *

Yleistä *


1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT *
*
*
*
*
*


Avo-/avioliitossa
Leski
Eronnut/asumuserossa
Naimaton
Yksinhuoltaja
kpl
Maanviljelijät
Yrittäjät
Palkansaaja
Eläkeläinen
Työtön
Opiskelija
Muu, mikä:
2. PUOLISON HENKILÖTIEDOT täytetään, jos puoliso lähtee lomalle. Avokumppani rinnastetaan tässä ja jäljempänä puolisoon.
Maanviljelijät
Yrittäjät
Palkansaaja
Eläkeläinen
Työtön
Opiskelija
Muu, mikä:
3. LOMALLE TULEVIEN LASTEN TIEDOT Nimi (myös sukunimi, jos eri kuin hakijalla) ja henkilötunnus.
1. Sukunimi: 1. Henkilötunnus:
2. Sukunimi: 2. Henkilötunnus:
3. Sukunimi: 3. Henkilötunnus:
4. Sukunimi: 4. Henkilötunnus:
5. Sukunimi: 5. Henkilötunnus:
6. Sukunimi: 6. Henkilötunnus:
4. AIKAISEMPI TUETTU LOMA TAI LOMATUKI Ei koskaan
Kyllä,viimeksi vuonna


Ei koskaan
Kyllä,viimeksi vuonna
5. NYT HAETTAVA LOMA 1. loma-aika 1. lomateema
2. loma-aika 2. lomateema
3. loma-aika 3. lomateema
6. KULUVAN VUODEN MUUT HAKEMUKSET Lomayhtymä ry voi tarkistaa, onko hakija saanut lomatukea muilta lomajärjestöiltä.

En ole hakenut
Olen hakenut. Mistä

Ei ole hakenut
On hakenut. Mistä
7. HAKEMUKSEN PERUSTELUT Taloudellinen asema (täytettävä myös puolison osalta, vaikkei puoliso hakisikaan lomatukea) Maanviljelijät ja yrittäjät ilmoittavat viimeksi vahvistetussa verotuksessa olleet vuositulot. Palkka, eläke, työttömyyspäiväraha tms. ilmoitetaan euromääräisenä kuukauden brutto- ja nettotulona.

Hakijan kuukausi- tai vuositulot (kaikki olennaisesti tulotasoon vaikuttavat palkka- ja pääomatulot sekä avustukset)

euroa/kk
euroaPuolison kuukausi- tai vuositulot (kaikki olennaisesti tulotasoon vaikuttavat palkka- ja pääomatulot sekä avustukset)
euroa/kk
euroa


TÄYTETTÄVÄ AINA! Hakemuksen perustelut: taloudelliset syyt (esim. asunto-/opintolaina (euroina), kulutusluotto (euroina), lääke- tai sairaskulut (euroina) jne), terveydelliset ja/tai sosiaaliset syyt (esim. työttömyys, lomautus, yksinäisyys, perheongelmat, omaishoito, yksinhuoltajuus, yleensä arjessa selviytyminen).MUUTA Hakemus perustuu valtioneuvoston päätökseen numero 177/93 sekä Sosiaali- ja Terveysministeriön ja Rahaautomaattiyhdistyksen erillisohjeisiin. Täytä hakemus huolellisesti ja selkeästi.

Myönteisestä päätöksestä ilmoitetaan kirjeitse noin kaksi kuukautta ennen loman alkua.
Kielteisestä päätöksestä ei ilmoiteta erikseen!
info@lomayhtyma.fi